Menhely Alapítvány

A Menhely Alapítvány 1989–ben jött létre Budapesten, az első olyan független, világi szervezetként, melynek célja a fedél nélkül élő emberek segítése, helyzetük megváltoztatása, a hajléktalanságból fakadó hátrányok, ártalmak csökkentése, enyhítése, valamint a hajléktalanság helyzetébe kerülés megakadályozása és megelőzése.

Megalakulásunk óta folyamatosan bővítjük szolgáltatásaink körét, és különböző modellprogramok, kísérleti projektek, prevenciós programok megvalósításával igyekszünk csökkenteni a rászorulók számát.

Meggyőződésünk, hogy a közvetlen segítségnyújtás is csak összefogással, a különböző szervezetek és emberek együttműködésével lehet eredményes.
Az alapítvány jelentős szerepet vállal a hajléktalanellátó szervezetek, illetve egyéb társszervezetek szakmai együttműködésének összehangolásában, a különböző tevékenységek mindennapi koordinálásában.

Hangsúlyozottan fontosnak tekintjük a hajléktalanság helyzetébe került, vagy e helyzet veszélyében élő emberek méltóságának tiszteletben tartását, autonóm és felelős döntési lehetőségeik méltányos elismerését, érdekeik kifejezését és védelmét.

Elsődleges feladatunkon, az otthontalan emberek közvetlen ellátásán túl, próbálunk enyhíteni a hozzájuk kapcsolódó előítéleteken. Ebben a törekvésünkben nélkülözhetetlenek önkéntes segítőink, hiszen sok programunk csak lelkes és odaadó részvételükkel valósulhat meg.

Munkánkról bővebben itt olvashat: www.menhely.hu
Híreinket itt is megtalálja: www.facebook.com/menhely.hu

Menhely ALapítvány